Fagligt

IP-kompasset
IP-Kompasset er et kvalitetsudviklingsinstrument udviklet til at måle en organisations parathed ift. IPLS. Det er udviklet og testet af Oandasan & Parker 2010© fra University of Toronto – The Interprofessional Collaborative Organization Map and Preparedness Assessment – IP-Compass. I Danmark er det blevet oversat og brugt i forskellige organisatoriske sammenhænge. Vedlagt er en beskrivelse, samt en faciliteringsguide. Interesserede er velkomne til at kontakte selskabet, hvis man ønsker mere information om brug af redskabet.

IP kompasset kan findes her og vejledningen her.

Et dansk interprofessionelt kompetencekort
Det danske interprofessionelle kompetencekort er udviklet i regi af Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet i 2015-2016. Efterfølgende er kompetencekortet blevet opdateret igen i år 2018.
Perspektiver fra politiske organisationer, fra sundhedsprofessionelle i regioner og kommuner, uddannelsesinstitutioner samt fra patienter og pårørende udgør det grundlag, som kortet baserer sig på.
Kompetencekortet kan anvendes til udvikling, der åbner siloerne i det samlede sundhedsvæsen og bygger bro mellem den politiske arena, strategisk planlægning og implementering, den daglige praksis og uddannelse.

Du kan læse mere om kompetencekortet og baggrunden herfor her

Du finder konkrete eksempler på hvordan du kan arbejde med kompetencekortet her

Som noget nyt er der i år blevet udviklet en engelsk version af komptencekortet, som kan findes her

En kort sammenfatning om IPLS
Dansk Selskab for IPLS har i 2014 udarbejdet en tekst om IPLS – Læs den her

Artikel om IPLS i et internationalt perspektiv
I dag er det ikke nok at være en fagligt dygtig sundhedsprofessionel. Den sundhedsprofessionelle skal kunne indgå i et interprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, så borgeren oplever en sammenhængende og koordineret indsats i sundhedsvæsenet. Læs her, hvordan vi i Danmark arbejder med interprofessionel læring og samarbejde, og hvordan konceptet er udviklet og styrket gennem internationalt samarbejde. Læs den her

Der er lukket for kommentarer.