Formål

Selskabets formål er:
At fremme en sammenhængende og inddragende praksis mellem sundhedsvæsenets brugere, de forskellige professioner og sektorer samt styrke gensidig faglig anerkendelse og respekt blandt ligeværdige samarbejdspartnere.

Dette gøres ved:

  • At sætte fokus på brugerperspektiv herunder styrkelse af patient-/borger- og pårørendeinddragelse.
  • At udbrede interprofessionel læring og samarbejde gennem initiering af uddannelsesaktiviteter, projekter og afholdelse af seminarer og konferencer.
  • At styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og professionel praksis.
  • At styrke det interprofessionelle perspektiv i de postgraduate uddannelses- og udviklingsinitiativer.
  • At samle og formidle erfaringer og forskningsresultater fra interprofessionel læring og samarbejde.
  • At styrke samarbejdet med relevante videnskabelige selskaber og internationale netværk.
  • At understøtte nytænkning i sundhedsvæsenets strukturer og organisation med udgangspunkt i det interprofessionelle perspektiv.

Der er lukket for kommentarer.