IPLS aktiviteter

Konference:
Center for HR planlægger i samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen i Region Hovedstaden en konference om patientuddannelse. Konferencen handler om den nyeste sundhedspædagogiske viden og nye teknologi.

”Deltagerinvolvering i patientuddannelse – en sundhedspædagogisk udfordring”
afholdes den 15. november 2017 kl. 8.30 – 16.00 i DGI byen.

På konferencen drøfter vi også de muligheder og udfordringer, der er forbundet med i endnu højere grad at involvere patienter og borgere i håndtering af en eller flere kroniske sygdomme. Håber du har mulighed for at deltage samt evt videreformidle program til kolleger, som kan have interesse for emnet.

Se program og flyer for konferencen, hvor der også er link for tilmelding med frist den 30. september 2017.

Der er lukket for kommentarer.