IPLS aktiviteter

03.01.2018
Dansk Selskab for IPLS afholder seminar d. 12. marts 2018
Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet inviterer til seminar under overskriften:

Sammenhængende patientforløb – hvordan sikrer vi gode overgange af høj kvalitet for fremtidens patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle?

Overgange i patientforløb skaber ofte problemer i sundhedsvæsenet. Dansk Selskab for IPLS vil med dette seminar fokusere på de gode, sikre og effektive overgange, som er en forudsætning for sammenhængende forløb nu og i fremtiden.

Programmet vil byde på inspiration, erfaringsudveksling og mulighed for sammen at finde svar på en række spørgsmål.

Tid og sted: Mandag den 12. marts 2018 kl. 10 – 15.30 på Rigshospitalet, Blegdamsvej, Auditorium 2.

Pris: 400 kr. for ikke-medlemmer, 300 kr. for medlemmer af Selskabet og 100 kr. for studerende.
Prisen er inkl. forplejning.

Læs mere om seminarets indhold og oplægsholdere her.

Tilmeld dig seminaret her

Konference:
Center for HR planlægger i samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen i Region Hovedstaden en konference om patientuddannelse. Konferencen handler om den nyeste sundhedspædagogiske viden og nye teknologi.

”Deltagerinvolvering i patientuddannelse – en sundhedspædagogisk udfordring”
afholdes den 15. november 2017 kl. 8.30 – 16.00 i DGI byen.

På konferencen drøfter vi også de muligheder og udfordringer, der er forbundet med i endnu højere grad at involvere patienter og borgere i håndtering af en eller flere kroniske sygdomme. Håber du har mulighed for at deltage samt evt videreformidle program til kolleger, som kan have interesse for emnet.

Se program og flyer for konferencen, hvor der også er link for tilmelding med frist den 30. september 2017.

Der er lukket for kommentarer.