Tidligere aktiviteter

01.10 2016
Dansk Selskab for IPLS afholder seminar d. 5. december 2016
Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet inviterer til seminar under overskriften:

Interprofessionelle kompetencer – hvorfor, hvad og hvordan? 

Dansk Selskab for IPLS vil på seminaret præsentere en nyudviklet ramme for interprofessionelle kompetencer og sætte fokus på, hvordan man kan udvikle og arbejde med kompetencerne i klinisk praksis og i præ-og postgraduat uddannelse.
Samtidig vil der være
bud på, hvordan kompetencerne kan understøtte politiske visioner og målsætninger.

Tid og sted: Mandag d. 5. december 2016 – Kl. 9.30 – 15.45 på Aalborg Universitetshospital, Auditoriet i Medicinerhuset.

Pris: 400 kr. for ikke-medlemmer, 300 kr. for medlemmer af Selskabet og 100 kr. for studerende. Inkl. forplejning.

Se programmet for seminaret her

Tilmeldingsfristen er d. 25. november 2016 – Tilmeld dig her

26.09 2016
Deltag i webinar d. 27. oktober 2016
NIPNET (Nordic Interprofessional Network) inviterer til webinar om nytænkning af klientens rolle i interprofessionelt samarbejde. Herunder hvordan man lærer studerende at inkludere klienten som partner i det interprofessionelle samarbejde. Webinaret er en fortsættelse på en workshop afholdt på konferencen “All together Better Health” i Oxford, september 2016. Alle kan deltage. Webinaret finder sted d. 27. oktober fra 17.00 – 18.00.

Invitationen til webinaret og link til tilmelding finder du her

01.04 2016
Deltag i webinar 12. maj 2016 Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde Inviterer til Webinar om en ramme for interprofessionelle kompetencer Webinaret er en fortsættelse på workshoppen fra februar og alle kan deltage. Webinaret finder sted d. 12. maj fra 15.00 – 16.30.

Invitation til webinar 1205 2016

27.01.2016
Seminar 31. marts arrangeret af Dansk Selskabs for IPLS med titlen:

Vi gør det sammen

Patienter/brugere og sundhedsprofessionelle vil sammen præsentere tiltag, hvor der samarbejdes i et ligeværdigt forhold og med fælles ansvar i forhold til udvikling i praksis, forskning, læring og uddannelse. Der vil være rum til fælles inspiration og videndeling. Tendenser og politiske strategier for udviklingen i det danske sundhedsvæsen vil sætte en ramme for dagen. Efter seminaret vil der blive afholdt generalforsamling.

Tid og sted: torsdag den 31. marts kl. 10 – 16 på Rigshospitalet, Auditorium 2.

Pris: 400 kr. for ikke-medlemmer og 300 kr. for medlemmer af Selskabet. Inkl. forplejning.

 

Der er lukket for kommentarer.