Dansk Selskab for IPLS

Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet er det første af sin art i Danmark.
Formålet er at udvikle, samle og synliggøre erfaringer med interprofessionel praksis i sundhedssektoren – både på uddannelsessteder og i det sundhedsfaglige arbejde i den primære, sekundære og tertiære sektor.

Målet med selskabet er at sætte fokus på samarbejde og læring imellem sundhedsvæsenets professioner på en måde, der inddrager patienter og borgere.

Selskabet vil arbejde for:      

  • Tilfredse patienter/borgere, brugere og pårørende
  • Høj faglighed og interagerende samarbejde mellem de forskellige professioner
  • Høj tilfredshed hos medarbejdere i sundhedsvæsenet
  • Styrkelse af samarbejdet mellem sundhedsuddannelserne og de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet

Der blev afholdt stiftende generalforsamling den 22. marts 2010 i Rigshospitalets auditorium 1. Du kan læse referatet fra den stiftende generalforsamling her

Baggrund
Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet er opstået ud fra en erkendelse af, at arbejdet med at udvikle en interprofessionel praksis er yderst kompleks og involverer mange samarbejdspartnere. Internationale erfaringer viser, at det er vigtigt med en samlet indsats på flere niveauer, både på det politiske og det ledelsesmæssige plan, på uddannelses- og sundhedsinstitutionerne samt med individuelle initiativer i forhold til både uddannelse og en patient/borgercentreret praksis.

Ved at etablere et dansk selskab på området sættes fokus på praksisrettede initiativer på nationalt plan, som kan skabe værdi for patienter/borgere og sundhedsprofessionelle.

Et andet formål er at udbrede kendskabet til begreberne og samle og formidle viden og resultaterne fra interprofessionelt samarbejde.

Bliv medlem af Linked In gruppen Interprofessionel Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet: Bliv medlem her

Relevante forslag og idéer til selskabets arbejde, information om aktuelle IPLS-projekter eller bidrag til hjemmesiden eller vores nyheder modtages gerne hos sekretariatet ved Jeanette Joasson Kejser. E-mail: jeanette.jonasson.kejser@outlook.dk

 

Der er lukket for kommentarer.