Uddannelsesforløb i IPLS

Vil du styrke dine kompetencer inden for interprofessionelt samarbejde?
Så læs mere om de kompetenceudviklingstilbud der udbydes i 2019:

Vil du udvikle og styrke dine kompetencer i at facilitere teamsamarbejde på tværs af fag, afdelinger og sektorer? Eller ønsker du som leder at udvikle dine medarbejdere, så deres kompetencer i højere grad matcher én af tidens store udfordringer i sundhedsvæsenet?

Vi skal styrke samarbejdet på tværs

I dag er det ikke nok at være en fagligt dygtig sundhedsprofessionel. I dag er evnen til at kunne samarbejde på tværs af professioner, afdelinger og sektorer en nødvendig del af den sundhedsprofessionelles fagidentitet. Hvorfor? For at kunne løse kerneopgaven i dagens sundhedsvæsen, skal vi give patienten/borgeren og de pårørende en sammenhængende og koordineret indsats på tværs – og det kræver dygtige facilitatorer af det interprofessionelle samarbejde.

’Interprofessionel læring og samarbejde’ (IPLS) er en tilgang, der handler om, at professionerne systematisk lærer med, af og om hinanden på en mere forpligtende måde i samarbejdet med hinanden, patienten/borgeren og de pårørende. Interprofessionel læring og samarbejdebreder sig i det danske sundhedsvæsen, og derfor udbyder Region Hovedstaden kurser i Interprofessionel læring og samarbejde i foråret 2019.

 Vil du på kursus i foråret 2019?

Region Hovedstaden udbyder to forskellige kurser i Interprofessionel læring og samarbejde i foråret 2019. Tilmeldingen er nu åben.

 1. Facilitator i interprofessionel læring og samarbejde – kompetenceudviklingsforløb

Facilitatorforløbet præsenterer deltagerne for konkrete metoder og værktøjer til at kunne facilitere interprofessionelt i forskellige kontekster. En uddannet facilitator vil bl.a. kunne initiere og understøtte teamsamarbejde og gruppeprocesser, sætte fokus på øget læring imellem professionerne samt en højere grad af patient/borgerinvolvering.

Kompetenceudviklingsforløbet inkluderer et selvstændigt lederseminar med fokus på, hvordan lederne inddrager kollegaerne, sikrer videndeling og understøtter deltagernes interprofessionelle kompetencer, så der sikres effekt tilbage i egen organisation.

Kursusdage: 4. marts (Kick off og lederseminar), 3. og 4. april (modul 1), 9. og 10. maj (modul 2), 3. og 4. juni (modul 3).

Tilmelding

  • Tilmelding for deltagere med job Region Hovedstaden skal ske her.
  • Tilmelding for deltagere med job udenfor Region Hovedstaden skal ske her.
  • Tilmelding til lederseminaret for ledere Region Hovedstaden skal ske her.
  • Tilmelding til lederseminaret for ledere udenforRegion Hovedstaden skal ske her.

For nærmere info tryk her.

 2. Facilitér og understøt interprofessionel læring og samarbejde

Et todages kursus for dig, som skal undervise studerende og elever i tværprofessionelt samarbejde. Kurset tager afsæt i bekendtgørelserne fra 2016, og formålet er at styrke deltagernes kompetencer, så de kan understøtte elever og studerende i samspillet med patienter, borgere og pårørende, både tværprofessionelt og tværsektorielt. Kurset henvender sig til alle sundhedsfaglige, som har ansvaret for vejledning, undervisning og uddannelsesaktiviteter på tværs af de sundhedsfaglige uddannelser. På kurset får du viden og færdigheder i interprofessionel læring og samarbejde i teori og praksis, og du får kompetencer til at inddrage, understøtte og implementere interprofessionel læring og samarbejde i din dagligdag samt inddrage studerende i det interprofessionelle samarbejde.

Kursusdage: 21. og 22. maj 2019.

Tilmelding

  • Tilmelding for deltagere i Region Hovedstaden skal ske her.
  • Tilmelding for deltagere udenfor Region Hovedstaden skal ske her.

Vil du have mere information?

Du kan læse meget mere om Interprofessionel læring og samarbejde, kurserne og de praktiske forhold i de vedhæftede foldere. Du kan også læse en artikel om, hvordan to klinisk uddannelsesansvarlige har brugt Interprofessionel læring og samarbejde i en konkret organisatorisk kontekst her. Ellers er det muligt at læse mere om kurset her.

Rigtig god deltagelyst.

Der er lukket for kommentarer.