IPLS

IPLS er en forkortelse af Interprofessionel Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet.IPLS_moede_om_sengen

Den korte definition på interprofessionel læring og samarbejde er:

Når to eller flere faggrupper lærer med, af og om hinanden i et interagerende samarbejde med inddragelse af patienten.

Interprofessionel læring og samarbejde er ikke nye begreber – de har i over 40 år optrådt i diverse internationale sundhedspolitiske dokumenter.

Den 22. marts 2010 dannede initiativtagere fra Glostrup Hospital Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet med inspiration fra Centre for Interprofessional Education, University of Toronto, Canada.

Læs mere om stiffelsen af selskabet her
Læs om Selskabets formål her

Selskabet afholder 2 seminarer om året og udsender løbende relevante nyheder til sine medlemmer.

Selskabet har individuelle medlemmer og organisationsmedlemmer fordelt over hele Danmark og Færøerne. Vil du også gerne være medlem eller se priser og fordele, så læs mere her

På denne hjemmeside kan du læse om vores seminarer, workshops, hvordan du bliver medlem,  facilitatoruddannelser udbudt af Region Hovedstaden, henvisninger til litteratur m.m.

Tegning: Peter Hauge

Der er lukket for kommentarer.